ads ผู้สนับสนุน

Hercules: The Legend Begins

Hercules: The Legend Begins เป็นเรื่องราวของมนุษย์ครึ่งเทพเจ้าที่มีนามว่า “เฮอคิวลิส” ในสมัยกรีกโบราณ เฮอร์คิวลิส ได้ถูกหักหลังและถูกขายไปเป็นทาส ทำให้เขาต้องมาต่อสู้กันในสนามประลอง เพื่อที่เขาจะมีชีวิตรอดและนำอิสรภาพคืนกลับมาให้ได้!

ads ผู้สนับสนุน